Gärdsåsskolan offentliga gestaltning

TID

Dorota Lukianska har skapat åtta stycken fotokollage på temat TID till Gärdåsskolan I Kortedala. Dessa åtta kollage har separata titlar som relaterar till viktiga historiska händelser i vårt förflutna, samtid och framtid. Huvudrollsinnehavarna i dessa motiv är katter. konstnären har blivit inspirerad av alla youtube klipp och klipp från andra sociala medier samt hennes katt Puzny som adopterade henne för 4 år sen. Då hon själv är en kattälskare började hon observera dom mer och fundera kring hur katter beter sig. Hur förhåller de sig till tid? Hur människan i deras sällskap saktar ner sin tidshets. Hon observerade katternas behov av bekräftelse, vila och lek. Hur dom accepterar livet som det är, hur tålmodiga, försiktiga och modiga dom är. Många konstnärer och författare har jobbat med katter som motiv och inspiration. Dom menar på att deras liv har präglats av kattens långsamma livsåskådning. Någonting som har varit viktigt för henne var att sakta ner livet och tillvaron för elever och vuxna i skolmiljön, att var medveten och närvarande i nuet. För att utan nuet rusar vi endast genom livet. Vår historia är också viktig att minnas, utan den har vi ingen nutid.