Var en katt.

Katter kommer bara fram och är med dem de känner sig trygga med. Trygghet är grogrunden för tillit, respekt och kärlek. De viktigaste ingredienser i alla förhållanden oavsett natur eller bakgrund. Var en katt. Var dig själv!